Představujeme náš první řídící systém veřejného osvětlení

• Snadná integrace

• Intuitivní ovládání

• Česká lokalizace

• LoRaWAN gateway

• LTE nebo ethernet připojení do sítě

• Otevřený standard

Řídící systém se skládá ze 2 primárních prvků – hardwaru umožňujícím komunikaci se svítidlem a obslužného softwaru, jehož úkolem je co nejsnáze předat informaci uživateli o stavu instalace, případně dovolí celou instalaci ovládat.

Hardware

K realizaci projektu řízeného osvětlení jsou potřeba prvky:

Svítidlo

Vzhledem ke komunikaci je nejstěžejnější typ použitého předřadníku. Z pohledu řízení dělíme předřadníky do 2 kategorií – s D4i certifikaci a bez certifikace. D4i certifikace znamená, že je předřadník přizpůsoben pro použití v řízené instalaci. Rozdíl oproti necertifikovaným D4i předřadníkům je primárně v napájení na patici kloboučku, které je v případě D4i předřadníku integrováno a nevyžaduje použití externího 24V zdroje napájení na patici. A také začleněním D4i knihoven, které umožňují skrze DALI vyčíst aktuální
spotřebu svítidla. V případně použití necertifikovaného předřadníku, může být nutností použití externího 24 V napájecího
zdroje. Zdroj: https://www.dali-alliance.org/d4i/

 
SMARTOO gateway

TESLUX Lighting s.r.o. používá v projektech řízeného osvětlení standardní LoRaWAN prvky.
Výhoda technologie je její otevřený standard, který nám umožňuje v případě potřeby používat prvky třetích stran a zákazník se nemůže dostat do stavu, kdy by byl pod tzv. „vender lockem“ – to znamená, že v případě potřeby není závislý pouze na jediném dodavateli. V projektech používáme vlastní SMARTOO getaway ve specifikaci s LTE nebo ethernet připojením do sítě.

 

Modul osvětlení

Používáme modul veřejného osvětlení se ZHAGA paticí, jindy také nazývanou jako Lumawise patice. Modul vyžaduje napájení 24 V a DALI komunikaci s předřadníkem.

Software

Řídící systém předpokládá, že je světelná soustava neustále pod napětím a řízení každého jednotlivého svítidla je závislé na modulu osvětlení. Standardní stav je takový, kdy jsou jednotlivé moduly povelovány skrze řídící systém, který zprávu posílá skrze SMARTOO getaway do modulů osvětlení.

 

Povelování svítidel

V rámci řídícího systému lze nastavit časový plán, podle kterého se instalace poveluje. Jednotlivé zprávy jsou zasílány tzv. Multicastem což znamená, že se posílá jedna zpráva na několik modulů zároveň. Nestane se tak, že by se instalace rozsvěcela po jednotlivých lampách. Moduly osvětlení mají 2 režimy provozu – manuální nebo automatický. Manuální režim spoléhá na komunikaci s řídícím systémem. Automatický režim provozu ovládá svítidlo na základě intenzity okolního osvětlení. Pokud intenzita okolního osvětlení klesne pod nastavenou úroveň, modul rozsvítí svítidlo. Pokud naopak intenzita okolního osvětlení stoupne nad určitou úroveň, modul zhasne svítidlo.
V případě, že by modul osvětlení byl v manuálním režimu a vypadla komunikace, modul čeká definovanou dobu na příjem zprávy z řídícího systému. Pokud zpráva do určité doby nepřijde, modul se automaticky přepne do automatického režimu provozu tak, aby bylo zajištěno osvětlení v rámci instalace.

 

Prvky řídícího systému

Řídící systém se skládá ze 3 samostatných částí:

LoRa Network Server

Prvek starající se o zprostředkování příkazů na moduly osvětlení a jejich registraci do sítě. Tento prvek si uchovává potřebné klíče šifrující komunikaci tak, aby nemohl cizí útočník povelovat instalaci.

 

Backend

Samostatný prvek zajišťující logiku ovládání, přidávání světel do skupin, nastavování časového plánu apod. Komunikace s backendem probíhá skrze REST API, což nám umožňuje v případě potřeby integrovat celou logiku řízení i do aplikací třetích stran.

 

Frontend

Prvek, který vidí uživatel jako jediný. Jedná se o grafickou nadstavbu celého řídícího systému tak, aby jej dokázal ovládat kdokoli. Frontend může být přizpůsoben zákazníkovi co do loga a barevného schématu.

Všechny prvky jsou spouštěny z Docker kontejnerů pro rychlou a snadnou instalaci ať už na VPS serveru, nebo lokálně jakožto on-premise řešení.

Funkce

Řídící systém se skládá z následujících modulů:

Dashboard

První rozcestník k rychlé orientaci o stavu instalace
Hlavní funkce dashboardu:
• Počet připojených zařízení
• Upozornění na zařízení s chybou předřadníku nebo komunikace
• Počet LoRa bran
• Stav LoRa bran (komunikuje x nekomunikuje)

 

Mapa

Kategorie mapa slouží k zobrazení instalovaných kloboučků s možností vyfiltrovat si konkrétní skupiny zařízení nebo pouze konkrétní zařízení.
Hlavní funkce mapy:
• Seskupování bodů podle přiblížení mapy
• Filtr zobrazení konkrétních zařízení / skupin zařízení + LoRa brány
• Vizualizace stavu jednotlivých světel (svítí / nesvítí) a LoRa bran
• Po rozkliknutí svítidla zobrazit informace o:
• DevEUI zařízení
• Název zařízení
• GPS souřadnice bodu
• Skupina, ve které zařízení je (po rozkliknutí přesměrovat do konkrétní skupiny s možností úpravy světlovacího stavu)
• Informace o stavu – svítí/nesvítí/regulace (kolik procent)
• Komunikace (poslední zpráva) – informace kdy přišla od svítidla poslední zpráva

 

Osvětlovací plán

Kategorie „Osvětlovací plán“ slouží k vytvoření osvětlovacího plánu a přiřazení ke skupině/skupinám, nebo ke konkrétním zařízením.
Hlavní funkce Osvětlovacího plánu:
• Grafické zobrazení nastavení
• Platnost pravidla (rozsah dvou datumů, dny v týdnu, stále)
• Akce
• Rozsvítit na intenzitu XX %
• Zhasnout
• Naplánovaní akcí od – do (podle soumraku nebo fixního času)
• Komentář k plánu
• Mimořádné globální nastavení (například pro ohňostroje apod.)
• Všechna osvětlení zapnout
• Všechna osvětlení vypnout

Největší výhody řídícího systému

• Možnost snadné integrace do nadřazených systémů, pokud je potřeba
Jednoduché a intuitivní ovládání
Česká lokalizace
• Uživatel si sám může přidávat nebo upravovat jednotlivé prvky bez skrytých nákladů za přidávání svítidel
• Jsme firma, která vyvíjí a vyrábí LoRaWAN brány, moduly osvětlení i řídící systém.

• Dodáváme kompletní řešení a v případě jakýchkoliv potíží nehrozí kolečko mezi subdodavateli.

 

Doporučení na instalaci

• Po instalaci svítidla si vždy zkontrolovat napájení na patici a správné zapojení.
• Instalace musí být pod neustálým napájením
• Výhodou je použití předřadníku s D4i certifikací z důvodu integrovaného napájení a možnosti vyčítat spotřebu předřadníku
• LoRa brána by měla být umístěna co nejvýš s přímou viditelností na jednotlivé prvky
Anténa LoRa brány by neměla být instalována souvisle s jinou