Papír snese všechno. My máme raději přesné údaje

Co vypočítáme, to si taky přeměříme. Jen tak můžete dodavateli věřit, to dá přece rozum.

Provádíme tato certifikovaná měření umělého a denního osvětlení

Co deklarujeme, také prokazujeme

Náš světelný technik je způsobilý metrolog II. kvalifikačního stupně v oboru měření umělého a denního osvětlení, což dokládáme platným certifikátem vydaným Českou metrologickou společností.

Z naměřených hodnot zpracujeme výsledný Protokol o měření osvětlení, který slouží k ověření, zda jsou splněny všechny požadavky platných norem. Tento protokol mohou po investorovi vyžadovat kontrolní orgány státní správy např. pro kolaudace staveb (Krajské Hygienická stanice, Policie ČR…).

Pracujeme s kalibrovanými měřícími přístroji, což u každého protokolu o měření osvětlení dokládáme platným kalibračním protokolem přístroje.

 

Měřicí přístroje

Jasový analyzátor LUMIDISP LDA

Luxmetr GOOSEN MAVOLUX 5032C BASE

Spektrometr UPRtek MK350

Při měření osvětlení a vyhodnocování výsledků postupujeme dle platných norem.

Poptejte projekt zdarma

Světla jsou náš život. Jsme si jisti, že najdeme nejlepší řešení
i pro Váš projekt. Ať už se jedná o obrovskou fabriku
s bambilionem svítidel, nebo klidně plácek před firmou.
Napište nám, nebo se rovnou stavte, máme skvělou kávu.

Poptáváte měření osvětlení. Směle do toho.

Poptáváte projekt na míru? Směle do toho.

Napište nám. Netrpělivě čekáme na náš první společný projekt.

Poptáváte měření goniofotometrem. Směle do toho.