Papír snese všechno. My máme raději přesné údaje

Co vypočítáme, to si taky přeměříme. Jen tak můžete dodavateli věřit, to dá přece rozum.

Provádíme tato certifikovaná měření umělého a denního osvětlení

Co deklarujeme, také prokazujeme

Náš světelný technik je způsobilý metrolog II. kvalifikačního stupně v oboru měření umělého a denního osvětlení, což dokládáme platným certifikátem vydaným Českou metrologickou společností.

Z naměřených hodnot zpracujeme výsledný Protokol o měření osvětlení, který slouží k ověření, zda jsou splněny všechny požadavky platných norem. Tento protokol mohou po investorovi vyžadovat kontrolní orgány státní správy např. pro kolaudace staveb (Krajské Hygienická stanice, Policie ČR…).

Pracujeme s kalibrovanými měřícími přístroji, což u každého protokolu o měření osvětlení dokládáme platným kalibračním protokolem přístroje.

 

Měřicí přístroje

Jasový analyzátor LUMIDISP LDA

Luxmetr GOOSEN MAVOLUX 5032C BASE

Spektrometr UPRtek MK350

Při měření osvětlení a vyhodnocování výsledků postupujeme dle platných norem.

Poptejte projekt zdarma

Světla jsou náš život. Jsme si jisti, že najdeme nejlepší řešení
i pro Váš projekt. Ať už se jedná o obrovskou fabriku
s bambilionem svítidel, nebo klidně plácek před firmou.
Napište nám, nebo se rovnou stavte, máme skvělou kávu.