TESLUX

Papír snese všechno

My máme rádi přesné údaje

Provádíme tato certifikovaná měření umělého a denního osvětlení:

Co deklarujeme, také prokazujeme

Náš světelný technik je způsobilý metrolog II. kvalifikačního stupně v oboru měření umělého a denního osvětlení, což dokládáme platným certifikátem vydaným Českou metrologickou společností.

Z naměřených hodnot zpracujeme výsledný Protokol o měření osvětlení, který slouží k ověření, zda jsou splněny všechny požadavky platných norem. Tento protokol mohou po investorovi vyžadovat kontrolní orgány státní správy např. pro kolaudace staveb (Krajské Hygienická stanice, Policie ČR…).

Pracujeme s kalibrovanými měřícími přístroji, což u každého protokolu o měření osvětlení dokládáme platným kalibračním protokolem přístroje.

Měřicí přístroje:

Normy

Při měření osvětlení a vyhodnocování výsledků postupujeme dle platných norem.

Měření provádíme i jako placenou službu pro investory, instalační firmy a zákazníky.

Máte zájem o certifikované měření? Kontaktujte našeho specialistu na projekty Davida Filipa na telefonu 724 748 390, nebo mu rovnou napište na filip@teslux.cz

Vybrané reference