Vyřídíme za Vás dotace, jednoduše, rychle a bez starostí.

Doporučený postup pro rekonstrukci veřejného osvětlení
(s respektováním požadavků světelně-technických norem)

 

1. Vytvoření pasportu
Vysvětlení: Pasporty popisují současný stav VO a obsahují informace o jednotlivých prvcích osvětlovací soustavy (identifikační, polohopisné, technické, provozní a další), o jejím napájení a ovládání. Pasportizace je základem efektivní správy veřejného osvětlení; nesmí být ani příliš detailní (drahá na pořízení a údržbu), avšak ani hrubá (nedostatečná).

 

2. Popis stávajícího stavu a realizace opatření
Specifikuje stávající stav soustavy veřejného osvětlení a popis realizace opatření pro optimalizaci spotřeby elektrické energie při dodržení osvětlenosti komunikací dle platných norem.

 

3. Energetický posudek
Energetický posudek je písemná zpráva obsahující informace o posouzení plnění předem stanovených technických, ekologických a ekonomických parametrů určených zadavatelem energetického posudku včetně výsledků a vyhodnocení.

 

4. Rozpočet
Na základě zpracované projektové dokumentace je sestaven rozpočet na danou investiční akci.
• standardně bývá rozpočet sestaven již projektantem.
• doporučujeme zahrnout i rekonstrukci RVO a včetně doplnění všech stupňů přepěťové ochrany osvětlovací soustavy.

 

5. Světelně-technické výpočty
Světelně technické výpočty se provádí pro ověření a splnění všech požadavků ČSN EN 13021-2 na veřejných komunikacích. Díky těmto výpočtům ve specializovaných programech určíme optimální výkon svítidla pro danou třídu komunikace.

 

6. Podání žádosti
Od 1.ledna 2022 je možno z Národního plánu obnovy na základě výzvy č.1 /2022 podat žádost o dotaci na rekonstrukci veřejného osvětlení.
Výše dotace: 30 Kč na 1 ušetřenou kWh elektrické energie ročně
• prostředky obdržíte předem.
• uznatelné náklady jsou 100%, včetně tech. dokumentů (pasport, energetický posudek, projektová
dokumentace, měření osvětlenosti atd.)
• maximální výše dotace na jedno identifikační číslo a rok:
a) 4 mil. Kč pro obce do 10 000 obyvatel včetně
b) 10 mil. Kč pro obce nad 10 000 obyvatel

 

Doplňující informace z TESLUX Lighting s.r.o.
a) Využití dotačních prostředků, tak jak jsou nyní k dispozici z Národního programu obnovy, je přímo ukázkou řádného hospodaření každé obce – podpora je velkorysá, snadno dostupná a významným způsobem zkrátí návratnost rekonstrukce VO. Pozor si ovšem dejte na „energošmejdy“, kteří by Vám mohli příjemný pocit z dotací zkazit. Vytvořili jsme o nich smyšlený příbeh nazvaný „Příběh o Horních Dotovicích“.
Výpočet výše dotace = „úspora“ v kWh/rok x 30 Kč.
Jen pro orientaci, celková úspora dle našich zkušeností činí cca 60-70% v závislosti na osvětlovací soustavě v obci.

 

b) požadavky na splnění světelně-technických norem většinou vyvolají doplnění dalších svítidel, avšak i tato svítidla a příslušenství jsou uznatelnými náklady dotačního programu, je to běžná praxe, která fungovala i v předchozích dotačních programech

 

c) pokud návrh nového systému VO svěříte zkušeným specialistům, tito určitě navrhnou další opatření, jak soustavu VO lépe provozně řídit a regulovat stmíváním nebo pomocí řídícího systému (též uznatelná položka dotace) aby úspory na elektrické energii byly v budoucnu ještě vyšší.

d) uznatelné náklady jsou 100%, doporučujeme zahrnout i rekonstrukci RVO + doplnění přepěťové ochrany do svítidel i RVO.

 

e) díky světelně-technickým výpočtům (ty jsou od nás zdarma) jsme schopni podat konkrétní cenovou nabídku na svítidla.
Zcela běžně dodáváme svítidla lokálním montážním firmám, které servisují obce nebo s námi kooperují na montáži VO.

Na závěr dodáváme, že poskytnuté informace jsou orientační, avšak principy, na kterých stojí naše tvrzení, jsou podloženy léty zkušeností v tomto oboru.

Poptáváte měření osvětlení. Směle do toho.

Napište nám. Netrpělivě čekáme na náš první společný projekt.